Prevencia zdravia pohybom-health coaching

Screen Shot 2018-07-23 at 15.32.38

ČO ZNAMENÁ HEALTH COACHING – Prevencia zdravia?

Jednoduchý preklad by znamenal “zdravotné cvičenie/trénovanie”, je ale za tým niečo viac aj menej. Menej z pohľadu medicíny, viac z pohľadu tréningu.

CIELE HEALTH  COACHINGu

 • pohyb bez bolesti
 • byť silný v rôznych pozíciach so záťažou ale aj bez nej
 • byť schopný reagovať na zmenu prostredia
 • mať silné a prispôsobivé srdce
 • zabezpečiť toleranciu tkanív
 • zlepšenie kvality života

ROZDIEL OPROTI KLASICKÉMU FITNESS?

Klasické fitness tréningy: zaujatý prístup, posadnutosť jedným štýlom = nedostatok variability, kopírovanie tréningov, nedostatočné zotavenie, prostredie(posilňovňa)

PRINCÍPY HEALTH COACHING

 1. VARIABILITA – jedine variabilitou tréningu a tréningových metód sa dá dosiahnuť životaschopnosť
 2. DÁVKOVANIE – neustále pretrénovanie a vyčerpávanie tela nepomôže jeho napredovaniu, dávkovanie tréningu musí mať zmysel
 3. INDIVIDUALITA – každý z nás má iné telo, telo každého reaguje na rôzne podnety inak a preto je individuálny prístup a individuálny rozpis tréningu nevyhnutný pre správne smerovanie k prevencii zdravia a zlepšenia životného štýlu

MODELOVÝ TRÉNING – 4Q (štvor-kvadrant) – PREČO?

 • zdravie je odolnosť a odolnosť dosiahneme len variabilitou
 • zaručuje vyhnutie sa zraneniu, ktoré spôsobuje opakovaný
 • viac štýlov dokopy vs. jeden štýl
 • vyvážený “programing” je recept na nedostatok pokroku a zlepšenie adaptácii
 • veľmi ľahko pochopiteľný a meniteľný

VÝHODY:

 • vysoká tolerancia tkanív
 • zlepšenie stability, sily a rýchlostí
 • vnútrosvalová koordinácia
 • preučenie nervovo-svalového systému
 • aktivovanie slabých článov tela
 • zlepšenie motoriky
 • dlhovekosť
 • neuroplasticita fascií
 • zlepšovanie motoriky
 • zlepšenie sily tkanív pod napätím
 • pružnosť tkanív v priebehu uhlových pohybov
 • zlepšenie koordinácie
 • zníženie tlaku na kĺby
 • zlepšenie vnímania prostredia, úloh a zručností

ZDRAVIE = ODOLNOSŤ + VARIABILITA

VLASTNÁ STAROSTLIVOSŤ JE KRITICKÁ PRE DOSIAHNUTIE DLHOVEKOSTI, FUNKCIE TELA A POZITÍVNEHO STARNUTIA

PRÁCA HEALTH COACHa

 1. ZDRAVÝ POHYB
 2. REVITALIZÁCIA
 3. STRAVA
 4. ZDRAVÝ SPÁNOK
 5. NASTAVENIE MYSLE
 6. ZMENA NÁVYKOV