Športová príprava pre deti

deti

Športová príprava pre deti

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI ” Učíme sa milovať pohyb ” všeobecná športová príprava ako základ zdravého vývinu detí. Program na podporu pravidelných športových aktivít, zmysluplného využívania voľného času a zdravého životného štýlu. Naším hlavným cieľom je zaradiť aktívny pohyb medzi záľuby detí a mládeže.

Všestranným športovým zameraním u detí:

 • rozvíjame pohybovo-technické schopnosti
 • podporujeme zdravý vývin po fyzickej aj psychickej stránke
 • formujeme charakter osobnosti
 • budujeme sebadôveru a sebamotiváciu
 • učíme sebadisciplíne a cielenej koncentrácii pri aktivitách
 • vedieme k vzájomnému rešpektu a zmyslu pre Fair Play v kolektíve

Tréningy sú zamerané na :

 • správne držanie tela, správny vývin chrbtice a správne tvarovanie chodidiel
 • rozvoj koordinácie, motoriky, sily, rýchlosti, ohybnosti a kondície
 • cvičenie základných gymnastických a atletických prvkov
 • zvládnutie modifikovaných prekážkových dráh
 • cvičenie na fit loptách, balančných podložkách a mnoho ďalších pomôcok prispôsobených veku

Tréning prebieha hravou formou a je prispôsobený fyzickej a psychickej stránke detí, ktoré budú rozdelené do skupín podľa veku.

 1. skupina- 4-7 ročné deti
 2. skupina- 7-12 ročné deti