4Q tréning

Screen Shot 2018-05-26 at 20_15_54

4Q tréning

Q alebo štvor-kvadrant je revolučný systém tréningu založený na cvikoch so záťažou a bez záťaže rozdelených do 4 zón. Dva cviky so záťažou sa striedajú s dvomi cvikmi bez záťaže. Tréning je usporiadaný tak aby bolo možné naplno využit celé telo a zvyšovať nielen jeho silu, vytrvalosť, flexibilitu, schopnosť adaptácie, ale aj aktvivovať CNS a učiť telo novým pohybovým vzorcom.

Využíva sa voľná záťaž – medicinbaly, ViPR atď, G2S(vztyk), WARDING PATTERNS a iné.

LEVEL: začiatočníci, pokročilí

TRVANIE: 50 minút

Zamerané na:

– silovú a kardiovaskulárnu vytrvalosť

– koordináciu, stabilitu a mobilitu

– flexibilitu, rýchlosť

Tréningy v Elite Sport Center