FMS Diagnostika

3Dmaps

3D MAPS – analýza pohybu a výkonnostný systém

Ako žívé bytosti sa ľudia pohybujú v 3 rovinách – sagitálna(pohyb dopredu/dozadu a hore/dole), frontálna (pohyb doprava/doľava) a trasnverzálna (rotačné pohyby) preto aj diagnostika musí zahŕňať pohyby vo všetkých troch rovinách. Jediná takáto diagnostika je 3DMAPS od Gray Institute, pri ktorej sa analyzuje pohyb v 3D a zároveň stabilita a mobilita všetkých kĺbov. Analýza pozostáva z jednoduchých 6 pohybov, ktoré GI nazýva trasnformačné zóny.

Výsledok potom ukáže, ktorý pohyb je vhodný, a ktorý naopak nie. Presne vymedzí, v ktorých rovinách a kĺboch je zlá stabilita alebo mobilita.

 

TRVANIE: 45 minút
CENA: 30 EUR

Zamerané na:

Diagnostika je vhodná ako pre vrcholových športovcov tak aj pre bežnú populáciu.

Tréningy v Elite Sport Center