Letná kondičná príprava športovcov

V mesiacoch júl-august ponúkame športovcom letnú kondičnú prípravu zameranú na zlepšenie základných pohybových schopností. 

Nepracujeme s činkami a strojmi, ktoré väčšinou trénujú len jednu a tú istú sagitálnu rovinu, ale využívame pohyb vo všetkých troch rovinách s využitím medicinbalov, TRX, expanderov, ViPR, pružných tyčí Stick Mobility,  lodných lán a iných pomôcok.

Pri kondičnej príprave využívame tréningový systém 4Q ako aj silovo-rýchlostný tréning s medicinbalmi, ktorý buduje výbušnú silu, mrštnost, presnoť, flexibilitu, rýchlosť, rovnováhu atď.

Súčasťou kondičnej prípravy je aj analýza pohybu športovca pomocou 3DMAPS v troch rovinách zameraná na stabilitu a mobilitu jednotlivých segmentov tela (chodidlo, členok, bedro atď)

Kondičná príprava bude prebiehať prevažne v doobedňajších hodinách od 8.7. do 30.8.2019

Pre viac info kontaktujte nášho trénera Peťa na info@elitekosice.sk alebo 0918 743 563.

 

 

Kondičnú prípravu bude viesť:

Mgr. Peter Sisik

Vyštudoval Telesnú výchovu a anglický jazyk na UMB FHV 

  • DNS Sport – I., II. a III. certifikovaný tréner 
  • Gray Institute 3D MAPS
  • Health Coaching (Institute of Motion)
  • FMS I. a II.
  • Diagnostika pohybového aparátu
  • a iné.

 

Letná kondičná príprava športovcov